Mon boađán Látteváris, unna giláš Girona gielddas. Mánnávuođa rájes mus lea leamašan miella ráhkádit ja hábmet. Mon lean bajásšaddan boazodoalun ja viežžan mu inspirašuvnna sámi kultuvrras gos ivnnit ja hábmen lea dehalaččat. Go oainnán ođđa dáidaga eallát mu ovddas de illudan, lehkos dáidda vai diŋga. Go beasan ráhkadit nu ládje go mu čalbmái heahpá, de lean duhtivaš. Ja nu ládje mon divttan dien ilu hábmet mu eallima nai.

Dáidda ja duodji

Eallima čiŋat

Jag är uppvuxen i Lannavaara, en liten by i Kiruna kommun. Redan från barnsben har lusten att skapa funnits. Djupt rotad i den samiska kulturen har min inspiration för skapande, formgivning och färg vuxit fram.  Fortfarande finns en glädje i att se nya verk växa fram; på målarduken, i textilen, i allt som går att vrida och vända till mitt egna ögas behag. Däri finner jag en källa till glädje som jag låter genomsyra mitt liv.

Och själen får inte ro om den inte får skapa. 

 

I am from a small village called Lannavaara which is north of Kiruna, a town in the very north of Sweden. Since I was a child I have been fascinated by creating things. I am born into a reindeer herding family and I let my inspiration flow freely from my Saami heritage into artwork and creations. I let the colours and designs from my background be the center of my art and I find an immense joy seeing the art come to life. It is from this well that I find a delight that infuses my life.

The soul will not find peace if it cannot create.